กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ผู้บริหาร บก.จร.

ลำดับผู้บังคับบัญชา บก.จร.

พล.ต.ต. นิธิธร จินตกานนท์

รรท.ผบก.จร. จ.1

พ.ต.อ.สรรเพชญ สุขภิมนตรี

รอง ผบก.จร. จ.2

พ.ต.อ.อาคม จันทนลาช

รอง ผบก.จร. จ.3

พ.ต.อ.เศรษฐศักดิ์ ยิ้มเจริญ

รอง ผบก.จร. จ.5

พ.ต.อ.กิตติ อริยานนท์

รอง ผบก.จร. จ.7

พ.ต.อ.ชุมพร กาญจนรัตน์

รอง ผบก.จร. จ.8