กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ผู้บริหาร บก.จร.

ลำดับผู้บังคับบัญชา บก.จร.

พล.ต.ต.ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์

ผบก.จร. จ.1

พ.ต.อ.เกียรติพงษ์ นาลา

รอง ผบก.จร. จ.2

พ.ต.อ.ศราวุธ จิตต์ระเบียบ

รอง ผบก.จร. จ.3

พ.ต.อ.สุกิจ อรุณฤกษ์ถวิล

รอง ผบก.จร. จ.4

พ.ต.อ.สมชาย เขียวจักร์

รอง ผบก.จร. จ.5

พ.ต.อ.ธรรมนูญ บุญเรือง

รอง ผบก.จร. จ.6

พ.ต.อ.ฤทธิดล ธีรเนตร

รอง ผบก.จร. จ.7