Untitled Document
กฏหมายจราจรที่ควรทราบ
เส้นทางลัด
การรณรงค์วินัยจราจร
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ตอบทุกปัญหาจราจร
เส้นทางแนะนำ
 
"เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย"
โหลดเพลง "เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย" ได้ที่ *492222 โทรออก แล้วกด 30
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
โครงการแก้ปัญหาจราจรถนนสายหลัก
โครงการทางเท้าปลอดภัย  ใส่ใจไม่ขับขี่
กรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศซื้อเครื่องวัดควันดำ เพื่อใช้ในราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศซื้อเครื่องวัดเสียงจากยานพาหนะ เพื่อใช้ในราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขยายเวลาทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินเสมือนจริง เพิ่มเติมอีก 1 สัปดาห์ โดยจะเริ่มทดลอง ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.2559 (เวลา 22.00 น.) ถึง วันที่ 6 ธ.ค.2559 (เวลา 24.00 น.)
22 - 25 พ.ย.59 ทดลองปิดการจราจรบนสะพานข้ามแยกรัชโยธิน และวันที่ 26 พ.ย.59 ตั้งแต่เวลา 01.00น. เป็นต้นไป ปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน เพื่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทดแทน
กองบังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์ ปิดการจราจร บริเวณรอบสนามหลวงและถนนต่อเนื่อง(ตลอดเวลา) เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ วันที่ 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ.2559
กองบังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์ การจัดการจราจร เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพ และถวายบังคมพระบรมศพ กรณี อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางโดย ขนส่งสาธารณะ รถส่วนตัว รถรางของกรุงเทพมหานคร และเป็นคณะโดยรถบัส
ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ด้านการจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
POKEMON TRAFFIC NO GO ใช้มือถือบนถนนไม่ปลอดภัย เราจับคุณ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (๘๔ พรรษา) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (ชั่วคราว )ว่าด้วย การห้ามรถบางชนิดและล้อเลื่อนลากเข็น เดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยกและในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก พ.ศ. ๒๕๕๙
กองบังคับการตำรวจจราจรประชาสัมพันธ์ รณรงค์การกวดขันวินัยจราจร เรื่อง การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด
กองบังคับการตำรวจจราจร แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบตรวจจับฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องเดินรถในเขตห้าม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และ TOR ระบบตรวจจับฯ
เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองบังคับการตำรวจจราจร
กองบังคับการตำรวจจราจรประชาสัมพันธ์
"ปฎิบัติการพิเศษ ชุดกองปราบตำรวจจราจร"
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (ชั่วคราว) ว่าด้วย การกำหนดให้รถเดินได้ทางเดียว ในถนนกำแพงเพชร ๖ โครงการะบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) พ.ศ. ๒๕๕๘
fanpage ตำรวจนครบาลทำดี ทำได้ ทำทันที https://goo.gl/HYx4P4
ป้ายประชาสัมพันธ์จราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ประชาสัมพันธ์เปิดอาคารประสารราชกิจ
กองบังคับการตำรวจจราจร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์การขออนุญาต ใช้พื้นผิวถนน ในรูปแบบแห่ หรือขบวนใดๆ
แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยง ช่วงที่ ๒ สะพานใหม่ - คูคต
แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยง ช่วงที่ ๑ หมอชิต - สะพานใหม่
ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจร ขณะก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต
ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ด้านการจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รับสมัครตำแหน่งงานในโครงการ Bloomberg Initiative for Global Road Safety(ล่าสุด)
ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถจักรยาน 2 ล้อ นำรถจักรยานที่มีสภาพพร้อมและมีอุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์มาใช้และข้อปฏิบัติในการใช้ทาง
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมาหนคร (ชั่วคราว) ว่าด้วย การห้ามเดินรถทุกชนิด และกำหนดช่องเดินรถ บนสะพานสุนทรโกษา
กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนที่ประสบเหตุกรณีแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร สามารถโทรแจ้งข้อมูล หมายเลขทะเบียนรถ สีรถ เวลาและสถานที่เกิดเหตุได้ที่ สายด่วน บก.จร. โทร.1197 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถร้องเรียนได้ที่หมายเลขสายด่วน กรมการขนส่ง โทร.1584
กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.)
ย้ำ!ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปเดินบน
สะพานกรุงธน
พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557
พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557
"ผลการปฏิบัติ จับจริง 5 จอม"
Download แบบป้าย 5 จริง, แบบป้ายล๊อคจริง
แบบสำรวจ "นโยบาย 5 จริง" (ยกจริง, ล็อคจริง, จับจริง, ขังจริง, สุภาพจริง) ตามปฏิบัติการคืนพื้นผิวจราจรเพื่อประชาชน
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์หมายเรียกตามโครงการตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
บก.จร. ประชาสัมพันธ์ กรณีมีผู้ร้องเรียนถูกออกใบสั่ง ข้อหา ใช้หมวกนิรภัยไม่ถูกต้องตามลักษณะที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
แบบสำรวจ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบผู้ขับขี่ซึ่งได้เสพยาเสพติดให้โทษ
(ร่าง)กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบผู้ขับขี่ซึ่งได้เสพยาเสพติดให้โทษ
ป้ายประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจราจร ตามแนวทางพระราชดำริ
ข่าว โครงการปฏิบัติการบรรเทาการจราจรตามแนวทางพระราชดำริ
ตํารวจโครงการพระราชดําริ รับรางวัลหม่อมงามจิตต์บุรฉัตร
ป้ายประชาสัมพันธ์การจับจริง ขับเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย และเมาแล้วขับ
ภารกิจตํารวจโครงการพระราชดําริ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหาการจราจรภาคประชาชน พ.ศ. 2557
ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์หมายเรียกตามโครงการตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference:TOR ) โครงการก่อสร้างอาคาร และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสภาพรถที่เกิดอุบัติเหตุและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข)
กำหนดร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference:TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับปรับปรุง)
ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๙๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference:TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference:TOR ) ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๙๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบนำเสนอภาพ และจอแสดงผลประจำศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) โครงการติดตั้งระบบนำเสนอภาพและจอแสดงผลประจำศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
บก.จร.เน้นกวดขันจับกุมรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๕๑
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บก.จร.
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวประกาศประกวดราคาของ บก.จร.
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจจราจร
รางวัลข้าราชการตำรวจและหน่วยงาน ที่ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในระดับดีเยี่ยม
ชนะเลิศประกวดการฝึก ปี 2556
รางวัลระดับดีเด่น รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ (กพร.) ปี 2556 ประเภทการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ
รางวัลข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปี 2555 ระดับดีเยี่ยม
.
 กิจกรรมผู้บังคับบัญชา กองบังคับการตำรวจจราจร
รรท.รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน ประชุมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการจราจรในกทม.
(18 ต.ค.59)   เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.เดชณรงค์  สุทธิชาญบัญชา รรท.รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน "การประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในด้านต่างๆ 5 ด้าน" ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว บก.จร.  ซึ่ง...

ลงประกาศเมื่อ : 19 ต.ค. 2016 น. เข้าชม 41897 ครั้ง
รรท.ผบก.จร.รับมอบเสื้อสะท้อนแสง ใช้ในภารกิจนำขบวน ACD Summit
เมื่อวันที่ 5 ต.ค.59 เวลา 11.30 น. พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รรท.ผบก.จร ได้รับมอบเสื้อสะท้อนแสง จำนวน 35 ตัว จาก บริษัท โชว์จุ่งกรุ๊ป จำกัด โดย คุณกิตติศักดิ์  อุพันวัน  กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรใช้ในการปฏิบ...

ลงประกาศเมื่อ : 07 ต.ค. 2016 น. เข้าชม 39215 ครั้ง
ผบก.จร. เป็นประธานในพิธีรายงานตัวข้าราชการตำรวจสังกัด บก.จร.
เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 59 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.มงคล  วรุณโณ ผบก.จร. เป็นประธานในพิธีรายงานตัวข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. – ผบ.หมู่ ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัด บก.จร. วาระประจำปี 2558  พร้อมกันนี้  ผบก.จร. และ รอ...

ลงประกาศเมื่อ : 30 ส.ค. 2016 น. เข้าชม 39434 ครั้ง
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

ปณิธาน ของ บก.จร. (พล.ต.ต.มงคล วรุณโณ ผบก.จร.)

เป็นตำรวจอาชีพ ที่ประชาชนพึ่งได้

...

ลงประกาศเมื่อ : 29 เม.ย. 2016 น. เข้าชม 39929 ครั้ง
ผบก.จร. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมครอสเวิร์ดเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
วันที่ 5 เม.ย. 2559 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.มงคล วรุณโณ ผบก.จร. (จ.1) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมครอสเวิร์ดเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  กองบังคับการตำรวจจราจร ปี 2559 ระหว่างวันที่ 5 - 8 เม.ย. 2559 ณ ห้องแสงส...

ลงประกาศเมื่อ : 05 เม.ย. 2016 น. เข้าชม 39591 ครั้ง
รรท.ผบก.จร.ร่วมประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรไป-กลับสนามบินดอนเมือง
(12 พ.ย.) เวลา 09:30 น. พล.ต.ต.มงคล วรุณโณ รรท.ผบก.จร. พร้อมด้วย 1.ผกก.สน.ดอนเมือง 2.รอง ผกก.จร.สน.ดอนเมือง 3.วิภา1 4.สว.จร.สน.ดอนเมือง 5.สวป.สน.ดอนเมือง 6.วิภา62 ร่วมกันประชุม กับเจ้าหน้าที่การท่าของท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความ...

ลงประกาศเมื่อ : 13 พ.ย. 2015 น. เข้าชม 320192 ครั้ง
รอง ผบช.น. พร้อมด้วย รรท.ผบก.จร.พิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ศูนย์การฝึกอบรมโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด
วันที่ 10 พ.ย.2558 ท่าน พล.ต.ต.อดุลย์  ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น.พร้อมด้วย ท่าน พล.ต.ต.มงคล วรุณโณ รรท.ผบก.จร. และคุณ สุธานินทน์  ฤกษ์ยรรยง ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีวิทยุเพื่อสังคม fm 99.5 มาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ศูนย์การฝึกอบรมโตโยต้า มอเ...

ลงประกาศเมื่อ : 10 พ.ย. 2015 น. เข้าชม 39960 ครั้ง
ผบ.ตร.วางพานพุ่มสักการะ ร.4 เนื่องในวันตำรวจ

พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  จเรตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  และผู้บังคับบัญชาระดับสูง ร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานต...
ลงประกาศเมื่อ : 13 ต.ค. 2015 น. เข้าชม 39610 ครั้ง

พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นประธานปล่อยแถวตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 และตำรวจจากกองบังคับการต่าง ๆ
พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นประธานปล่อยแถวตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 และตำรวจจากกองบังคับการต่าง ๆ รวม 180 นาย เพื่อลงพื้นที่ป้องกันอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร ทางด้านพล.ต.ต.ศานิตย์ ระบุว่า การปล่อยแถวตำรวจในคร...

ลงประกาศเมื่อ : 13 ต.ค. 2015 น. เข้าชม 39447 ครั้ง
พล.ต.ต.อภิสิทธิ์ เมืองเกษม (ผบก.จร.) และเพื่อนข้าราชการด่วนมหานครตรวจเยี่ยม รตท.สมบัติฯ รอง สว.ด่วน1ที่ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่
พล.ต.ต.อภิสิทธิ์ เมืองเกษม ผู้บังคับการตำรวจจราจร (ผบก.จร.)
, มหานคร1 และเพื่อนข้าราชการด่วนมหานคร ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเงินสวัสดิการ บก.จร. ให้กับ รตท.สมบัติฯ รอง สว.ด่วน1 ที่ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ ห้อง607 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบ...

ลงประกาศเมื่อ : 03 ก.ค. 2015 น. เข้าชม 41742 ครั้ง
ผบก.จร.ร่วมประชุมการแก้ปัญหาการจราจร ถ.ราชพฤกษ์
พล.ต.ต.อภิสิทธิ์ เมืองเกษม ผบก.จร.,ตรวจพิเศษ 1, สน.พระราชวัง อำนวยการจราจร หน้าโรงเรียนสวนกุหลาบ

พล.ต.ต.อภิสิทธิ์ เมืองเกษม ผู้บังคับการตำรวจจราจร (ผบก.จร.), ตรวจพิเศษ 1, สน.พระราชวัง อำนวยการจราจร หน้าโรงเรียนสวนกุหลาบ เปิดเทอมวันแรก (15 พ.ค.58)

...

ลงประกาศเมื่อ : 15 พ.ค. 2015 น. เข้าชม 39835 ครั้ง
พล.ต.ต.อภิสิทธิ์ เมืองเกษม ผู้บังคับการตำรวจจราจร สัมภาษณ์รายการไบร์ทนิวส์
พล.ต.ต.อภิสิทธิ์  เมืองเกษม  ผู้บังคับการตำรวจจราจร  (ผบก.จร.)   อธิบายระบบการทำงานจ่าเฉยอัจฉริยะ  ในรายงานพิเศษ  รายการไบร์ทนิวส์  เมื่อวันที่  25  มีนาคม 2558

ลงประกาศเมื่อ : 30 มี.ค. 2015 น. เข้าชม 40366 ครั้ง
พ.ต.อ.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บังคับการฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการ GOOD MORNING THAILAND

พ.ต.อ.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บังคับการฯ ให้สัมภาษณ์ถ่ายทำบันทึกเทปรายการ GOOD MORNING THAILAND ในประเด็น " จ่าเฉยอัจฉริยะออกใบสั่งออนไลน์ " เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการทำงานของระบบจ่าเฉยอัจฉริยะพร้อมระบบใบสั่งอัตโนมัติ ...
ลงประกาศเมื่อ : 26 มี.ค. 2015 น. เข้าชม 39716 ครั้ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส่งมอบระบบจ่าเฉยอัจฉริยะให้ กองบังคับการตำรวจจราจร
พล.ต.ต.อภิสิทธิ์  เมืองเกษม ผู้บังคับการตำรวจจราจร ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบว่า วันที่ 24 มี.ค.58  เวลา 10.00 น.  ณ อาคารที่ทำการ กองบังคับการตำรวจจราจร   พล.ต.ต.อดุลย์  ณรงค์ศักดิ์  รองผู้บัญชาการตำรว...

ลงประกาศเมื่อ : 25 มี.ค. 2015 น. เข้าชม 39641 ครั้ง
โครงการ เตือนก่อนจับ ขับตามกฎ
(16 มี.ค. 58) ณ ห้องประชุมประชาชื่นบริษัททางด่วนกรุงเทพ สน ทางด่วน 2 เปิดโครงการ เตือนก่อนจับ ขับตามกฎ ของกก.2 บก.จร. ประกอบไปด้วย 3 สน .คือ งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน1, งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน2 และ งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ อนุมัติโครงก...

ลงประกาศเมื่อ : 17 มี.ค. 2015 น. เข้าชม 39536 ครั้ง
ส.ค.ส.ส่งความสุข ปี 2558 ด้วยรัก จากใจ ผู้บังคับบัญชา
ส.ค.ส.ส่งความสุข ปี 2558 ด้วยรัก จากใจ ผู้บังคับบัญชา ...

ลงประกาศเมื่อ : 28 ม.ค. 2015 น. เข้าชม 39441 ครั้ง
คุณฟุ้ง TPI แสดงความยินดี พล.ต.ต.อภิสิทธิ์ เมืองเกษม ในโอกาสรับตำแหน่ง ผบก.จร.

วันนี้ (25 พ.ย.57)  เวลา 09.00 น.  คุณฟุ้ง  ลักษณโกเศศ ที่ปรึกษาบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบ พล.ต.ต.อภิสิทธิ์  เมืองเกษม ผบก.จร. เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผบก.จร.  ณ  บก.จร. สำนักงาน ผ...
ลงประกาศเมื่อ : 25 พ.ย. 2014 น. เข้าชม 39770 ครั้ง

ตร.ฝึกซ้อมการช่วยชีวิตนักท่องเที่ยว-ผู้ประสบภัยทางทะเลและในพื้นที่ป่าเขา
(5 พ.ย.) ที่กองบินตำรวจ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เยี่ยมชมการฝึกซ้อมการช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยทางทะเลและพื้นที่ป่าเขา ครั้งที่ 1/2557 โดยมีเอกอัครทูตและคณะทูตานุทูต, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการท่องเที่ยว...

ลงประกาศเมื่อ : 08 พ.ย. 2014 น. เข้าชม 39455 ครั้ง
บช.น. เปิดศูนย์บูรณาการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรของกองบัญชาการตารวจนครบาล
(16 ต.ค.57) เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รรท.ผบช.น., พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญผล รอง ผบช.น. และ พ.ต.อ.อภิสิทธิ์ เมืองเกษม รรท.ผบก.จร. ร่วมกับ ผู้แทนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มู...

ลงประกาศเมื่อ : 17 ต.ค. 2014 น. เข้าชม 39362 ครั้ง
รับมอบกล้อง CCTV ติดรถยนต์ จำนวน 40 ตัว จากบริษัทโตเกียว มารีน ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) )
วันที่ 12 มิ.ย.2557 พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก พร้อมด้วย พ.ต.อ.กมล  สุทธิแพทย์  รอง ผบก.จร., พ.ต.อ.วีระวิทย์ วัจจะพุกกะ ผกก.5 บก.จร., รับมอบกล้อง CCTV ติดรถยนต์ จำนวน 40 ตัว จากบริษัทโตเกียว มารีน ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ) ...

ลงประกาศเมื่อ : 13 มิ.ย. 2014 น. เข้าชม 39463 ครั้ง
สตช.ได้มอบนโยบายแก้ไขปัญหาจราจร 8 นโยบาย จะนำมาตรการ 5 จริง เข้ามาบูรณาการและบังคับใช้กฎหมาย เป็นปฏิบัติการคืนพื้นที่ผิวจราจรให้แก่ประชาชน
วันที่ 6 มิ.ย.2557 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษา (สบ.10) ดูแลงานจราจร และ พล.ต.ท.เรืองศักดิ์  จริตเอก  ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้มอบนโยบายแก้ไขปัญหาจราจร ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และได้เชิญหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจราจร ทั้งกองบัญชาก...

ลงประกาศเมื่อ : 13 มิ.ย. 2014 น. เข้าชม 39777 ครั้ง
การฝึกอบรมหลักสูตรการแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหารถยนต์เบื้องต้น ให้แก่ ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ (ตำรวจช่าง)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก ผบก.จร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.กมล  สุทธิแพทย์ รอง ผบก.จร., พ.ต.อ.ชินวร  โบราณินทร์  ผกก.6 บก.จร. , ผู้บริหารสถานีจราจรเพื่อสังคม ร่วมเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหารถยนต...

ลงประกาศเมื่อ : 20 พ.ค. 2014 น. เข้าชม 41671 ครั้ง
โครงการวินัยจราจร สะท้อนวินัยชาติ

วันที่ 9 เม.ย.2557พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก ผบก.จร.พร้อมด้วย คุณไพโรจน์  ชื่นครุฑ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัทกรุงศรี ออโต้ และ พ.ต.อ.วีระวิทย์  วัจนะพุกกะ ผกก.5 บก.จร. ร่วมแถลงข่าว “โครงการวินัยจราจร  สะท้อนวินัยชาติ...
ลงประกาศเมื่อ : 11 เม.ย. 2014 น. เข้าชม 39462 ครั้ง

ผู้ช่วย ผบ.ตร.พร้อม ผบก.จร. ลงพื้นที่ดูแลการจราจร
21 ม.ค.2557เวลา 06.30 น. พล.ต.ท.เรืองศักดิ์จริตเอกผู้ช่วยผบ.ตร.และพล.ต.ต.จิรสันต์แก้วแสงเอกผบก.จร. ลงพื้นที่ดูแลการจราจร ณ จุดบริการ บริเวณแยกรัชโยธินเนื่องจากเกิดการจราจรติดขัดเป็นอย่างมากเพราะประชาชนได้นำรถออกมาใช้มากขึ้นและผลกระทบจากการที่กลุ่มผู้...

ลงประกาศเมื่อ : 22 ม.ค. 2014 น. เข้าชม 39503 ครั้ง
รักษาการรมต.คมนาคม ตรวจเยี่ยมติดตามการทำงานของบก.จร.
วันที่ 20 ม.ค.2557 นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) ซึ่งจากการชัตดาวน์กรุงเทพฯ เข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 พบว่าปริมาณการจราจรในวันนี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แ...

ลงประกาศเมื่อ : 21 ม.ค. 2014 น. เข้าชม 39570 ครั้ง
ผบ.ตร.เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2557
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2557 และมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน และจับฉลากรางวัลให้กับเด็กๆ โดยมี พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก ผบก.จร. , ข้าราชการตำรวจ ลูกจ้าง ในสังกัด บก.จร.ณ อาคารบ้านพักอิส...

ลงประกาศเมื่อ : 20 ม.ค. 2014 น. เข้าชม 39516 ครั้ง
ผู้ช่วย ผบ.ตรพร้อมผบก.จร.ร่วมกับสมาคมจยย.รับจ้างทำข้อตกลงการเรียกเก็บค่าโดยสาร
พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบก.จร. ร่วมกับสมาคมรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะโดยมี นายเฉลิม ช่างทองมะดัน ประธานสมาคมวินมอเตอร์ไซค์ ,หัวหน้าวินจักรยานยนต์รับจ้างทั่ว กทม. มาทำข้อตกลงร่วมกันและทำสัตยบรรณ...

ลงประกาศเมื่อ : 20 ม.ค. 2014 น. เข้าชม 39468 ครั้ง
รักษาการรมต.คมนาคมตรวจเยี่ยม บก.จร.
นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าตรวจเยี่ยมการทำงานของศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร บก.02 กองบังคับการตำรวจจราจร โดยมี พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญผล รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอ...

ลงประกาศเมื่อ : 20 ม.ค. 2014 น. เข้าชม 39457 ครั้ง
พ.ต.อ.กมล สุทธิแพทย์ รอง ผบก.จร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.วีระวิทย์ วัจจะพุกกะ ผกก.5 บก.จร., พ.ต.ท.ชาญวิทย์ ทับทิม รอง ผกก.5 บก.จร. รับมอบชุดอุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน 200ชุด

พ.ต.อ.กมล  สุทธิแพทย์  รอง ผบก.จร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.วีระวิทย์  วัจจะพุกกะ ผกก.5 บก.จร., พ.ต.ท.ชาญวิทย์  ทับทิม รอง ผกก.5 บก.จร. รับมอบชุดอุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน 200ชุดเพื่อนำไปเป็นของขวัญมอบให้แก่เด็กๆ เนื่องในงานวันเด็กแห่ง...
ลงประกาศเมื่อ : 14 ม.ค. 2014 น. เข้าชม 39604 ครั้ง

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบก.จร.รับมอบจักรยานจำนวน 20 คัน จาก บริษัท วิริยะประภัย จำกัด (มหาชน)
พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก ผบก.จร.รับมอบจักรยานจำนวน 20 คัน จาก บริษัท วิริยะประภัย จำกัด (มหาชน)เพื่อนำไปเป็นของขวัญมอบให้แก่เด็กๆ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2557 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557  โดย กองบังคับการตำรวจจราจร ได้จัดงานวันเด...

ลงประกาศเมื่อ : 14 ม.ค. 2014 น. เข้าชม 39563 ครั้ง
ผบก.จร.พร้อมผกก.6โครงการพระราชดำริเข้ารับมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบก.จร.พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชินวร โบราณินทร์ ผกก.6 (จราจรตามโครงการพระราชดำริ) บก.จร. เข้ารับมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ(Thailand Public Service Awards) ประจำปี พ.ศ. 2556รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น...

ลงประกาศเมื่อ : 09 ม.ค. 2014 น. เข้าชม 39978 ครั้ง
สตช. กทม. มูลนิธิ ภาคเอกชนร่วมปฏิบัติภารกิจปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ
วันที่ 25 ธ.ค.2556 เวลา 16.00น. พล.ต.ท.เรืองศักดิ์  จริตเอก ผู้ช่วย ผบ.ตร.  เป็นประธานปล่อยแถวระดมสรรพกำลังข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ และเปิดศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2557 ของสำนักงานตำรวจแ...

ลงประกาศเมื่อ : 03 ม.ค. 2014 น. เข้าชม 39474 ครั้ง
รอง ผบช.น.พร้อม ผบก.จร.ปล่อยขบวนรณรงค์ปีใหม่สัญจรปลอดภัย
วันนี้ 25 ธ.ค.2556 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.นิพนธ์  เจริญผล รอง ผบช.น. เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์เคลื่อนที่ "ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ" พร้อมด้วย พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบก.จร., นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ, ...

ลงประกาศเมื่อ : 03 ม.ค. 2014 น. เข้าชม 39428 ครั้ง
ผบก.จร.ประชุมเตรียมพร้อมปล่อยแถวรณรงค์ปลอดภัยปีใหม่
วันที่ 24 ธ.ค.2556 พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบก.จร. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.จร. ได้ร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีปล่อยแถวรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 25 ธ.ค.56 เวลา 15.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื...

ลงประกาศเมื่อ : 03 ม.ค. 2014 น. เข้าชม 39493 ครั้ง
ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย รอง ผบช.น. ได้ร่วมกันตรวจจุดบริการประชาชนของ บก.จร.
วันนี้(เวลา 11.00 น.) พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.อดุลย์ 
ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น.  พล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญพล รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก ผบก.จร. ได้ร่วมกันตรวจจุดบริการประชาชนของ บก...

ลงประกาศเมื่อ : 28 ธ.ค. 2013 น. เข้าชม 39500 ครั้ง
บก.จร.จับมือกทพ.เชื่อมต่อสัญญาณกล้องCCTV
วันที่ 24 ธ.ค.2556 เวลา พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบก.จร., พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.จร., พ.ต.อ.ธนาทิศ วงศ์วัยรักษ์ ผกก.4 บก.จร., แถลงข่าวร่วมกับ นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย, ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา...

ลงประกาศเมื่อ : 27 ธ.ค. 2013 น. เข้าชม 39703 ครั้ง
โครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย”

วันที่ 20 ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ร้าน ฟังค์กี้ วิลล่า (Funky Villa) พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก ผบก.จร. ได้ไปเริ่มตรวจบริการในโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” พร้อมด้วย พ.ต.อ.วีระวิทย์วัจนะพุกกะ ผกก.5 บก.จร. ,พ.ต.อ.ชุมพล  พุ่มพวง ผ...
ลงประกาศเมื่อ : 25 ธ.ค. 2013 น. เข้าชม 39561 ครั้ง

โครงการ เมาไม่ขับภาค 2 ตอน “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย”

โครงการ เมาไม่ขับภาค 2 ตอน “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการทำงานเชิงรุกโดยการ   เข้าไปรณรงค์ในสถานบริการและให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันและการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และประชาชน ใน...
ลงประกาศเมื่อ : 25 ธ.ค. 2013 น. เข้าชม 39451 ครั้ง

โครงการ เมาไม่ขับภาค 2 ตอน “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย”
วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ที่ร้านมิ้วส์ (MUSE) ซอยทองหล่อ 10 พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” พร้อมด้วย พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์      รอง ผบช.น. ,พล.ต.ต.จิรสันต...

ลงประกาศเมื่อ : 25 ธ.ค. 2013 น. เข้าชม 39492 ครั้ง
ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างบก.จร.ถวายสัตย์ปฏิญาณ
วันที่ 3 ธ.ค. 2556 พล.ต.ต.นิพนธ์  เจริญผล รอง ผบช.น., พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก ผบก.จร. พร้อมด้วย รอง ผบก.จร., ผกก.ฝอ.บก.จร., ข้าราชการตำรวจ และลูกจ้าง กองบังคับการตำรวจจราจร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เน...

ลงประกาศเมื่อ : 08 ธ.ค. 2013 น. เข้าชม 39770 ครั้ง
ผบก.จร.ร่วมสัมมาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานตำรวจจราจร
วันที่ 18 พ.ย.2556 พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก ผบก.จร.ร่วมสัมมาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานตำรวจจราจร ร่วมกับคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานตำรวจจราจร เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำคู่มือฯ ดังกล่าวสำหรับเจ้าหน้าที่ต...

ลงประกาศเมื่อ : 22 พ.ย. 2013 น. เข้าชม 39480 ครั้ง
ผบก.จร.ตรวจเยี่ยมครอบครัวข้าราชการตำรวจ
วันที่ 16 พ.ย.2556 พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก ผบก.จร.พร้อมด้วย พ.ต.อ.กมล  สุทธิแพทย์ รอง ผบก.จร. และข้าราชการตำรวจ บก.จร. เดินทางไปตรวจเยี่ยมครอบครัวข้าราชการตำรวจ ณ อาคารบ้านพักอิสระของ บก.จร. (อาคารโชคชัย) เพื่อรับฟังข้อมูลและป...

ลงประกาศเมื่อ : 22 พ.ย. 2013 น. เข้าชม 39894 ครั้ง
ผบก.จร.เปิดโครงการแท็กซี่ใจดี – จิตอาสา รุ่น 2
วันที่ 7 พ.ย.2556พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก ผบก.จร. เป็นประธานเปิดโครงการ “แท็กซี่ใจดี – จิตอาสา” รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.กมล  สุทธิแพทย์ รอง ผบก.จร., พ.ต.อ.พิพัฒน์  บุญเพ็ชร์ ผกก.ฝอ.บก.จร., คุณกานดา  วัฒนายิ่...

ลงประกาศเมื่อ : 22 พ.ย. 2013 น. เข้าชม 39609 ครั้ง
ผบก.จร.เปิดโครงการแท็กซี่ใจดี – จิตอาสา รุ่น 2
วันที่ 7 พ.ย.2556พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก ผบก.จร. เป็นประธานเปิดโครงการ “แท็กซี่ใจดี – จิตอาสา” รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.กมล  สุทธิแพทย์ รอง ผบก.จร., พ.ต.อ.พิพัฒน์  บุญเพ็ชร์ ผกก.ฝอ.บก.จร., คุณกานดา  วัฒนายิ่...

ลงประกาศเมื่อ : 22 พ.ย. 2013 น. เข้าชม 39469 ครั้ง
รอง ผบช.น.และผบก.จร.เยี่ยม ตร.ที่บาดเจ็บจากการปฎิบิติหน้าที่
วันที่ 13พ.ย.2556 พล.ต.ต.อดุลย์  ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.นิพนธ์  เจริญผล รอง ผบช.น.และ พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก ผบก.จร. เดินทางเข้าเยี่ยม ด.ต.แสวง  สนธิ ผบ.หมู่งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน 2 กก.2 บก.จร.ซึ่งได้รับบาดเจ็บระหว่าง...

ลงประกาศเมื่อ : 22 พ.ย. 2013 น. เข้าชม 39473 ครั้ง
ผบก.จร. เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลทก.สน.จร.
วันที่ 12 พ.ย.2556 พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก ผบก.จร.เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ทก.สน.จร. พร้อมมอบอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรให้แก่ประชาชน ...

ลงประกาศเมื่อ : 22 พ.ย. 2013 น. เข้าชม 39577 ครั้ง
ผบก.จร.พร้อมข้าราชการบก.จร.นำแจกันดอกไม้ ทูลเกล้าฯ ถวายและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ
วันที่ 12 พ.ย.2556 พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก ผบก.จร. พร้อมด้วย รอง ผบก.จร., ผกก. และข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บก.จร. นำแจกันดอกไม้ ทูลเกล้าฯ ถวายและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร และมีพลานามัยที...

ลงประกาศเมื่อ : 22 พ.ย. 2013 น. เข้าชม 39489 ครั้ง
เปิดโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในถนนสายสำคัญ
วันที่ 21 ต.ค.2556 พล.ต.ท.เรืองศักดิ์  จริตเอก ผู้ช่วย ผบตร. เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในถนนสายสำคัญ (10 สายหลัก) พร้อมด้วย รอง ผบช.น., ผบก.จร., ผบก.น.1-9 , กรุงเทพมหานคร, กรมการขนส่งทางบก, สนข., และข้าราชการตำรวจสายงานจราจร ณ ลานพร...

ลงประกาศเมื่อ : 22 พ.ย. 2013 น. เข้าชม 39936 ครั้ง
ผบก.จร.เป็นประธานในโครงการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ บก.จร.
วันที่ 20 ต.ค.2556 พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก  ผบก.จร.เป็นประธานในโครงการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ บก.จร. ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามนโยบาย ผบ.ตร. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ...

ลงประกาศเมื่อ : 19 พ.ย. 2013 น. เข้าชม 39555 ครั้ง
 
สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved...