กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight

แผนที่แสดงระบบการจราจรและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

Live feed

  »

  web analytics
  reads

  กองบังคับการตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจจราจร ตรวจสอบหลักฐาน
  การกระทำความผิด
  แบบสำรวจ รื่อง กำหนดชื่อและประเภทของวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และประเภทของรถที่ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจตรวจสอบผู้ขับขี่ในปัจจุบัน
  เหมาะสม 6 คน
  ไม่เหมาะสม 102 คน
  รวม 108 คน
  ทำแบบสำรวจ

  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา กองบังคับการตำรวจจราจร

  คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภา

  คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภา

  คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภา ร่วมกับ สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย…

  9 ส.ค. 2020

  Read More ›

  เพลง เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย