กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

 • Highlight
 • Highlight
 • Highlight

แผนที่แสดงระบบการจราจรและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

Live feed

  »

  web analytics
  reads

  กองบังคับการตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจจราจร ตรวจสอบหลักฐาน
  การกระทำความผิด
  แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผลสัมฤทธิ์จากการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะ
  เหมาะสม 22 คน
  ไม่เหมาะสม 41 คน
  รวม 63 คน
  ทำแบบสำรวจ

  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา กองบังคับการตำรวจจราจร

  Read More ›

  เพลง เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย